[005] Sep.2011]

[ακολουθεί το Δελτιο Τύπου στην Ελληνική]

Public Bureau / Hunky Dory!
an installation by yiannis grigoriadis yiannis isidorou

The Public Bureau presents at SalonDeVortex [*] the installation ‘Hunky Dory!’ which presages its actions that will follow within the abysmal year 2012.
We continue posing the same kind of difficult questions that we inaugurated three years ago with the presentation of “Main Details” at Paul Zografakis’ Kafeneon.

Our concern has nothing to do with high-tech conceptualism or an ideological manifesto; rather, we venture to expose the regional primitiveness and its direct bearing on the global spectacle.

More specifically, we recommend the active ignorance of conflicts which are founded on the balance of needs, as the new scandal.

We promote, by means of such ignorance, the restitution of the divided, opaque and fleeting subject of the capitalist order and of liberal discourse.
We propose a notion of unity which instantaneously contests commerce-based need and ‘rationalist choices’.
We envision the salaried pet of the present time as the solid absence which will provide the context for the wandering, purposeless, idle wildlife of the future.

This installation contitutes of luxury household commodities. The objects are placed following the correlation of state debt, according to eurostat. Household luxuries from the four europian countries, in which the communication of the “economic crisis” is being orchestrated. Portugal, Ireland, Greece, Spain

[*] This will be the last presentation of the Salon de Vortex at the Ithakis street building. Salon de Vortex will continue its activities in different places.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Πολιτικό Γραφείο / Όλα φίνα!
μια εγκατάσταση από τους
Γιάννη Γρηγοριάδη και Γιάννη Ισιδώρου

Το Πολιτικό Γραφείο παρουσιάζει στο SalonDeVortex[*] την εγκατάσταση με τίτλο “Όλα Φίνα!” που ορίζεται και ως το προοίμιο της δράσης του για το καταστροφικό έτος του 2012.
Συνεχίζουμε τον προβληματισμό που εγκαινιάσαμε στην προ τριετίας παρουσίαση μας, με τίτλο  “Καθέκαστα” στο “Καφενέον” του Πωλ Ζωγραφάκη.
Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με κάποια “τεχνοτροπική” εννοιολογική παράδοση ή με μια ιδεολογική διακήρυξη, αλλά πολύ περισσότερο με την προσπάθεια φανέρωσης του τοπικού πρωτογονισμού, και του άμεσου συσχετισμού του με το παγκόσμιο θέαμα.
Συγκεκριμένα συνιστούμε ως σκάνδαλο, την ενεργή άγνοια των συγκρούσεων που θεμελιώνονται στην ισορροπία των αναγκών.
Προώθούμε, δια μέσου αυτής της άγνοιας, την αποκατάσταση του διχασμένου, αδιαφανούς και φευγαλέου υποκειμένου της καπιταλιστικής τάξης και του φιλελεύθερου λόγου.
Προτείνουμε την ενότητα που αμφισβητεί αυτοστιγμεί την εμποριοκρατική ανάγκη και την “ορθολογική επιλογή”.
Οραματιζόμαστε το έμμισθο κατοικίδιο του παρόντος, ως την στέρεη απουσία που θα υποδεχτεί το περιπλανώμενο άσκοπο άεργο αγρίμι του μέλλοντος.

———–
Η εγκατάσταση παρουσιάζει είδη καθημερινής πολυτέλειας.
Τοποθετημένα αντιστοίχως στον συσχετισμό του έκαστου κρατικού χρέους σύμφωνα με τα δεδομένα της ευρωπαικής στατιστικής υπηρεσίας
Οικιακά λούσα από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που αυτή την στιγμή επικοινωνούν την υπόθεση της “οικονομικής κρίσης”.
Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία.

[*]Η παρουσίαση αυτή θα είναι και η τελευταία που θα γίνει στο γνωστό κτίριο της οδού Ιθάκης για το Salon de Vortex, το οποίο θα συνεχίσει την δραστηριότητα του σε νέους χώρους.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s