Kαταγωγή / Origin- Yiannis Grigoriadis & Yiannis Isidorou October 15-November 21, 2020, @potential project

——–Scroll down for English———

Η καταγωγή είναι μια εικασία για την αρχική κατάσταση, η οποία τροφοδοτείται από μία σειρά εντυπώσεων (εικόνων, κειμένων και προφορικών αφηγήσεων). Το ανοίκειο αυτό υποσύνολο του παρελθόντος επενδύεται σε ένα θραυσματικό και ασυνεχές παρόν. Τα τεκμήρια της καταγωγής αποτελούνται από εντυπώσεις και εγγραφές που διαμεσολαβούν τη γνώση. Η τεκμηρίωση επιβάλλεται στην εμπειρία.
Ασχολούμενοι έτσι οι Γ.Γ και Γ.Ι με μια “τοπική υπόθεση” υποστηρίζουν πως η αμνησία είναι μια από τις πλέον ζωντανές μορφές της μνήμης και πως η συνείδηση γεννιέται στο παρόν του υποκειμένου. Αποσπώντας από το “συρτάρι” των αφηγήσεων τα τεκμήρια, επιχειρούν μια πρακτική υπονόμευσης του φετιχισμού του αρχείου.

“Θα ήταν πραγματικά εξαιρετικό αν μια τέλεια αρμονία μπορούσε να προκύψει από τα γεγονότα που συμβαίνουν κάθε χρόνο.
Πάντα υπάρχουν μερικά που κολλάνε στο λαιμό σου. Τα κρατάς μέσα σου. Σε πονάνε.
Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις παρ’ όλ’ αυτά είναι το εξής: εξορκισμός.
Κάθε κατάσταση σημαίνει συνάρτηση. Εκατοντάδες συναρτήσεις.
Θα ήταν ανήκουστο αυτό το σύνολο καταστάσεων να καταλήξει σε κάτι πλήρως ικανοποιητικό ή να υπάρξει ένας άνθρωπος, οσοδήποτε ενεργητικός, που να μπορεί να αντιπαλέψει όλες αυτές τις συναρτήσεις αποτελεσματικά.
Ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις παρ’ όλ’ αυτά: εξορκισμός. Εξορκισμός, μια σθεναρή αντίδραση,
ένας πολιορκητικός κριός, είναι το αληθινό ποίημα του φυλακισμένου.
Μέσα στον ίδιο το χώρο της οδύνης και της εμμονής, εισάγεις μια τέτοια ανάταση, τέτοια υπέροχη βία,
συγκολλημένη στο σφυροκόπημα των λέξεων, που η συμφορά διαλύεται σταδιακά,
αντικαθιστώμενη από μία αιθέρια δαιμονική επικράτεια – μια περιοχή θαυμάτων!”

**Ανρί Μισώ


Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη κατόπιν ραντεβού, Τρίτη έως Παρασκευή 18:00 – 22:00 και Σάββατο 13:00 – 17:00. Οι κρατήσεις έχουν όριο 4 ατόμων και γίνονται στο info.potentialproject@gmail.com, μέσω FB Messenger και στο 210 3817517 τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης.


Η έκθεση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του Γιάννη Γρηγοριάδη και του Γιάννη Ισιδώρου στο Potential Project, το οποίο είναι ένα έργο σε εξέλιξη με κεντρικό πυρήνα ένα θεματικό τραπέζι συζητήσεων που αποτελείται από καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και θεωρητικούς της τέχνης.


———————eng————————


‘Origin’ – Yiannis Grigoriadis & Yiannis Isidorou
Origin as a presumption about the initial state which gets fueled with a series of impressions (images, texts and verbal narrations), the uncanny subset of the past that coats a splintered and non-continuous present. The evidence of origin consists of impressions and inscriptions that mediate knowledge. Evidence dominates experience. Dealing here with a “local issue” Y.G. and Y.I. make the case that amnesia is one of the most prominently alive forms of memory and that consciousness is born in the subject’s present. By detaching evidence from a ”drawer” of narrations, they make an attempt at subverting archive fetishism.

“It would be truly magnificent if a perfect harmony could emerge from the events of the year.
There are always some that get stuck in your throat. You hold them inside. They hurt you. One thing that you can always do though is this: exorcism.
Every situation means function. Hundreds of functions.
It would be unheard off, this sum of situations to end up in something completely satisfying, or for a man to exist, however active, that could weather all these functions effectively.
You can do one thing however, exorcism. Exorcism, a brave reaction
a battering ram, the true poem of the prisoner.
In the realm of agony and obsession, you insert such an exaltation
such brilliant violence,
welded on the hammering of words, that despair steadily dissipates,
replaced by an ethereal demonic realm – a place of wonders!”

**Henri Michaux


The exhibition is open by appointment Tuesday – Friday 18:00 – 22:00 and Saturday 13:00 – 17:00. Appointments have a limit of 4 persons and can be booked at info.potentialproject@gmail.com, via FB Messenger and by calling 210 3817517 during the exhibition’s opening hours.


This exhibition is presented in the context of Yiannis Grigoriadis & Yiannis Isidorou’s participation in Potential Project which is a work in progress showcasing the ideas born during the regular discussion meetings of a group of artists, architects and theoreticians.


Ανδρέα Μεταξά/Andrea Metaxa 25
Εξάρχεια/Exarchia, 106 81, Αθήνα/Athens

info.potentialproject(at)gmail.com
Τηλ. 210 3817517
https://www.potentialproject.gr

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Homo Camcordus, a new movie-text by Yiannis Isidorou

poster01Homo camcordus is a deeply political and poetic visual essay, about the passion of recording that is central in the way we experience and interpret the contemporary world.
The movie is organized around the essay as a personal associative journey through the city and its people showing how through recording we become “homo camcordus” and what the habitus of this new type of man is. The movie is seeking to depict a coherent commentary on the human potential for interpreting the world, and at the same time it is a critical investigation of the consequent dystopian realizations of the world’s change.
/ Athens, May 2019

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Δecades |Opening: Thursday, April 19, 2018. 20:00 @CheapArt

Škoda_120_LS
Yiannis Gregoriadis and Yannis Isidorou
Opening: Thursday, April 19, 2018. 20:00
Duration: 19.4 – 5.5.2018

Yannis Gregoriades and Yannis Isidorou are celebrating ten years of collaboration. As herald to a larger project, they are presenting ten new artworks. The exhibition Δecades signifies their ongoing dialogue on the issues of memory and loss, return and, also, of fixed beliefs as negative (self-)definitions.

The subject matter which concerns them is shaped by paradoxical materials-processes, by an associative juxtaposition that attempts to establish their own reflective space and disengage their position from collective knowledge: a rapprochement with the singular; forgetfulness as the mechanism of a constant reconfiguration.
Instances which subvert narrative, that foreground the space, the shape and the material and endeavour to highlight synchronicity and coexistence.

Opening: Thursday, April 19, 2018. 20:00
Duration: 19.4 – 5.5.2018
Visiting days and hours: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 6:00 – 9:00 pm, Saturday 1:00 – 5:00 pm.

 

Εγκαίνια: Πέμπτη, 19 Απριλίου, 2018. 20:00
Διάρκεια: 19.4 – 5.5.2018
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη,Τεταρτη,Πέμπτη, Παρασκευή 6:00 – 9:00 μμ., Σάββατο 1:00 –5:00 μμ.

Ο Γιάννης Γρηγοριάδης και ο Γιάννης Ισιδώρου συμπληρώνουν δέκα χρόνια συνεργασίας. Προαναγγέλλοντας ένα ευρύτερο εγχείρημα παρουσιάζουν δέκα νέα έργα.
Η έκθεση Δecades επισημαίνει τη διαρκή συνομιλία τους για τα ζητήματα της μνήμης και της απώλειας, της επιστροφής αλλά και των παγιωμένων πεποιθήσεων ως αρνητικών (αυτό-)προσδιορισμών.

Τα θέματα που τους απασχολούν μορφοποιούνται από παράδοξες υλικότητες-διαδικασίες, από τη συνειρμική παράθεση που προσπαθεί να δημιουργήσει το χώρο του στοχασμού τους, και να διαχωρίσει τη θέση τους από την συλλογική γνώση. Μια προσέγγιση του μοναδικού. Η διεκδίκηση της λήθης ως μηχανισμού ενός διαρκούς μετασχηματισμού.
Στιγμιότυπα που υπονομεύουν την αφήγηση, αποδίδουν το χώρο, το σχήμα και το υλικό επιχειρώντας να αναδείξουν την ταυτοχρονία και την συνύπαρξη.

CHEAPART
Α. Μεταξά 25, 10681 Αθήνα
210 3817517
office@cheapart.gr
www.cheapart.gr

facebook: cheapartofficial
twitter: cheapartathens
instagram: cheapartsocial

_________________________

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WE ARE BACK!

0207-03

Posted in Uncategorized | Leave a comment

out of function, from april 8th till july 16th

17553470_1673036332711503_6631172511120048848_n.jpg

Posted in Uncategorized | Leave a comment