Δecades |Opening: Thursday, April 19, 2018. 20:00 @CheapArt

Škoda_120_LS
Yiannis Gregoriadis and Yannis Isidorou
Opening: Thursday, April 19, 2018. 20:00
Duration: 19.4 – 5.5.2018

Yannis Gregoriades and Yannis Isidorou are celebrating ten years of collaboration. As herald to a larger project, they are presenting ten new artworks. The exhibition Δecades signifies their ongoing dialogue on the issues of memory and loss, return and, also, of fixed beliefs as negative (self-)definitions.

The subject matter which concerns them is shaped by paradoxical materials-processes, by an associative juxtaposition that attempts to establish their own reflective space and disengage their position from collective knowledge: a rapprochement with the singular; forgetfulness as the mechanism of a constant reconfiguration.
Instances which subvert narrative, that foreground the space, the shape and the material and endeavour to highlight synchronicity and coexistence.

Opening: Thursday, April 19, 2018. 20:00
Duration: 19.4 – 5.5.2018
Visiting days and hours: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday 6:00 – 9:00 pm, Saturday 1:00 – 5:00 pm.

 

Εγκαίνια: Πέμπτη, 19 Απριλίου, 2018. 20:00
Διάρκεια: 19.4 – 5.5.2018
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη,Τεταρτη,Πέμπτη, Παρασκευή 6:00 – 9:00 μμ., Σάββατο 1:00 –5:00 μμ.

Ο Γιάννης Γρηγοριάδης και ο Γιάννης Ισιδώρου συμπληρώνουν δέκα χρόνια συνεργασίας. Προαναγγέλλοντας ένα ευρύτερο εγχείρημα παρουσιάζουν δέκα νέα έργα.
Η έκθεση Δecades επισημαίνει τη διαρκή συνομιλία τους για τα ζητήματα της μνήμης και της απώλειας, της επιστροφής αλλά και των παγιωμένων πεποιθήσεων ως αρνητικών (αυτό-)προσδιορισμών.

Τα θέματα που τους απασχολούν μορφοποιούνται από παράδοξες υλικότητες-διαδικασίες, από τη συνειρμική παράθεση που προσπαθεί να δημιουργήσει το χώρο του στοχασμού τους, και να διαχωρίσει τη θέση τους από την συλλογική γνώση. Μια προσέγγιση του μοναδικού. Η διεκδίκηση της λήθης ως μηχανισμού ενός διαρκούς μετασχηματισμού.
Στιγμιότυπα που υπονομεύουν την αφήγηση, αποδίδουν το χώρο, το σχήμα και το υλικό επιχειρώντας να αναδείξουν την ταυτοχρονία και την συνύπαρξη.

CHEAPART
Α. Μεταξά 25, 10681 Αθήνα
210 3817517
office@cheapart.gr
www.cheapart.gr

facebook: cheapartofficial
twitter: cheapartathens
instagram: cheapartsocial

_________________________

About isidorou

everyday life, daydreaming, critique,fragments and theories, impossibilities, practices,false strategies, city slang
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s