Η Διαλεκτική της Ανοικοδόμησης (συμπληρωμένη) /Rebuilding Dialectics (completed)

rebuilding_tayget-small[ακολουθεί το κείμενο στην ελληνική]

The key members of the group Salon De Vortex, Yiannis Grigoriadis and Yiannis Isidorou, are excibiting at CheapArt Athens their installation entitled “Rebuilding Dialectics

Documents and archival material referring to the sudden change in the built landscape, symbols and interpretations of social codes enforced by the latest urban model  in Greece, and also gestures of brute materiality are the main tools of this installation.
This is an attempt to think historically on the present, in a time  that is characterized primarily by oblivion. This new project emphasizes on the problematic and particular character of Greek middle class and proceeds to proposing the idea of rebuilding as a central axis around which the methods and practices of enrichment, consumerism, the rapid spread of kitsch and the final cultural homogenization, developed

Themistocleous and A.Metaxa str. 25, exarchia-athens
until Saturday February 16
open:
wed-thu–fri 17:00 – 20:00
sat: 12:00 – 15:00, (and by appointment> land: 30210 3817517 mobile:6972761542)
============================
+++++++++++++++++++++++++++++

Tα βασικά μέλη της ομάδας Salon De Vortex, ο Γιάννης Γρηγοριάδης και ο Γιάννης Ισιδώρου, εκθέτουν στο χώρο του CheapArt την εγκατάσταση με τίτλο «Η διαλεκτική της ανοικοδόμησης».

Τεκμήρια από αρχειακό υλικό σχετικά με την  αιφνίδια μεταβολή του χτισμένου τοπίου, σύμβολα και ερμηνείες των κοινωνικών κωδίκων που επέβαλε το νεοτερικό πολεοδομικό πρότυπο στην Ελλάδα, αλλά και χειρονομίες της αδρής υλικότητας αποτελούν τα κύρια εκφραστικά εργαλεία αυτής της εγκατάστασης.

Μια απόπειρα να στοχαστούμε ιστορικά το παρόν  σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται κατά βάση από την λήθη του ιστορικού. Το νέο αυτό σχέδιο αφού επισημαίνει την προβληματική και τον ειδοποιό χαρακτήρα του  ελληνικού μικροαστισμού, προχωρά στην εποπτεία της ανοικοδομητικής ιδέας ως τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν  οι μέθοδοι και οι πρακτικές  του πλουτισμού, του καταναλωτισμού, της ραγδαίας εξάπλωσης του κιτς και της τελικής πολιτισμικής ομογενοποίησης.

Η εγκατάσταση «Η διαλεκτική της ανοικοδόμησης» προσδιορίζει τις κατευθύνσεις ενός ευρύτερου ερευνητικού εγχειρήματος υπό τον τίτλο Urbanism for Dummies.

μέχρι και το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου
Ώρες λειτουργίας:
Τετ-Πεμ–Παρ 17:00 – 20:00
Σαβ: 12:00 – 15:00, (ή με ραντεβού στα τηλέφωνα 30210 3817517 και 6972761542)

24.01.2013
20:00
Salon de Vortex @cheapArt,
Θεμιστοκλέους και Α.Μεταξα 25,
Αθήνα-Εξάρχεια

+++++++++++++++++++++++
=======================

About isidorou

everyday life, daydreaming, critique,fragments and theories, impossibilities, practices,false strategies, city slang
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s